RPHS Law

Missbrauch melden

RPHS-LogoOutline

RPHS Law është kompani e shërbimeve ligjore dhe konsulente me seli në Prishtinë, Kosovë, dhe ofron shërbime ligjore për bizneset, institucionet dhe individët në një gamë të gjerë fushash ligjore, duke përfshirë çështjet komerciale, aspektin administrativ dhe rregullativ, çështjet tregtare dhe transaksionet, aspektin kontraktor, bankat dhe financat, taksat, të drejtën e punës dhe fusha të tjera.

RPHS Law punon me disa nga institucionet dhe korporatat e mëdha globale që bëjnë biznes në Kosovë dhe në rajon, si dhe me disa nga korporatat më të mëdha vendore, duke u ofruar njohuri dhe ekspertizë në kuadrin ligjor vendor dhe duke i përfaqësuar ato me sukses në negociata, marrëveshje të ndryshme, përfaqësime pranë gjykatave dhe organeve administrative dhe shërbime tjera.

Karte

Kontaktinformationen

Telefon
E-Mailadresse
Website

Unternehmen kontaktieren