Home Style Nagavci

Missbrauch melden

Textil Nagavci Logo

Tradita jonë familjare është përcjellur prej vitit 1917, me prodhimin e jorganave punë dore dhe shitjen e pëlhurave dhe shtofrave të llojeve të ndryshme. Pas një periudhe të ndërprerjes së tregtis me pakicë hapem përsëri biznesin në vitin 1991, tani ofrojmë shitje me pakicë dhe shumicë të tekstileve.

Ne merremi kryesisht me tekstil shtëpiak, veshje, stilim dhe dekorim për hoteleri dhe restaurante, gjithashtu ofrojmë pëlhura të llojeve të ndryshme për femra dhe meshkuj, veshje të brendeshme të tekstilit etj.

"Qëllimi ynë është që ti ofrojmë klientit një shërbim sa më të mirë, çmimet më konkuruese në treg, si dhe kualitetin më të lartë të produkteve!"

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren