Rexhi Sh.p.k.

Missbrauch melden

Rexhi Shpk Logo

Në fushën e plastikave të përforcuara me fibra Rexhi Sh.p.k. ka një përvojë të pasur mbi 20-vjeçare, e cila ka sjellë sukses në çdo komponent të prodhuar. Si një kompani familjare Rexhi ka arritur të vendosë produktet e saja në industrinë e trenave, automobilave dhe makinave në nivel global. Rreth 100 punonjës në mbarë kompanine realizojnë kërkesat e klientëve në të gjitha fushat përreth prodhimit të plastikave të përforcuara në një sipërfaqe prodhimi prej më shumë se 8.000 m2. Me një përvojë të pasur prej dekadash në prodhimin e formave, si një kompani e çertifikuar për saldim dhe ngjitje, Rexhi ka arritur të krijojë një proces efikas dhe të sigurojë produkte të cilësisë së lartë.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren