Bizmarket Sh.p.k.

Missbrauch melden

BIZMARKET Logo

Bizmarket Group vepron në një hapësirë punuese prej 10000 m2 në lëmit e sajë përkatëse, siç është procesimi i metalit, duke e përpunuar lëndën e parë hyrëse në produkt përfundimtar me cilësi sa më të lartë sipas nevojës dhe kërkesës së konsumatorit. Ne ofrojmë një gamë të gjerë të prodhimeve metalike nga hekuri sipas kerkesave te partnereve tone, te gjitha prodhimet tona jane eksport per vende te ndryshme te EU-se.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren