Zyrë e Avokatëve “Hodaj & Partners”

Missbrauch melden

Hodaj & Partners Logo

"Hodaj & Partners është zyrë e avokatëve lidere në Kosovë që ofron shërbime ligjore për kompani vendore e ndërkombëtare nga industri dhe lëmi të ndryshme, për institucione financiare por edhe për persona privatë. Fushat ku ne ofrojmë shërbime ligjore përfshijnë të drejtën komerciale, të punës, financiare, të taksave dhe doganore, prokurimin publik, pronësitë intelektuale, patundshmëritë, si dhe të drejtën penale.

Ekipi i Hodaj & Partners përbëhet nga avokatë profesionistë dhe me eksperiencë të gjerë në sistemin juridik të Kosovës dhe të drejtën ndërkombëtare. Synimi ynë kryesor është të arrijmë zgjidhje sa më të favorshme dhe të sukseshme për klientët tanë. Ne e kuptojmë se sa e ҫmueshme është koha e klientëve tanë, dhe për këtë arsye ne jemi në dispozicionin tuaj në çdo fazë të rastit tuaj. Nga avokatët e zyrës tonë ju gjithmonë mund të prisni transparencë, profesionalizëm, ndershmëri dhe komunikim të hapur.

Hodaj & Partners ofron shërbime ligjore në gjuhёn Shqipe, Gjermane, Angleze dhe Turke.

Karte

Kontaktinformationen

Telefon
E-Mailadresse

Unternehmen kontaktieren