TehnoBurimi

Missbrauch melden

TehnoBurimi Logo

TehnoBurimi e hapur në vitin 2008, prodhon elemente të betonit të parafabrikuara të cilat përdorën në sektorin e ndërtimit dhe energjisë, shtëpiza për trafostacione, anësore të rrugëve, ulluqe, gypa betonit, etj.
Karakteristikat teknike të të gjitha produkteve i përshtaten rregulloreve dhe normave të krijuara nga klienti.
Sistemi i menaxhmentit të kompanisë është i certifikuar me: EN ISO 9001:2008 dhe EN ISO 14001:2004.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren