Plastika

Missbrauch melden

Plastika Logo

Kompania PLASTIKA është kompani private e themeluar në vitin 1992, nga z. Astrit Shabani.
Kompania PLASTIKA Sh.P.K është kompania e parë në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni që bënë riciklimin e mbeturinave të folisë dhe plastikës si lëndë të parë për prodhimin e folisë për bujqësi, ndërtimtari, si dhe prodhimin e Termo folisë dhe Stretch folisë. Kompania PLASTIKA ka një staf prej 90 anëtarësh, duke përfshirë menaxhmentin, stafin administrativ dhe punëtorët në prodhim.

Të gjitha makineritë janë prodhime Evropiane të cilat garantojnë kualitetin e produkteve tona.

Kompania PLASTIKA eksporton në disa tregje evropiane dhe rajonale, duke përfshirë: Shqipëri, Sërbi, Maqedoni, Bosne, Mali i Zi, Rumani, Greqi, Bullgari, Kroaci, Itali, Slloveni, Qipro, Slloveni, Maltë, Gjermani, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Prodhimtaria dhe produktet menaxhohen në bazë te standardeve për cilesi ISO 9001, ISO 14001 dhe CE.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren