Kalo & Associates Kosovë Sh.p.k.

Missbrauch melden

KALO ASSOCIATES Logo

Zyra e Prishtinës u hap në Maj 2008 duke përfaqësuar një konsolidim zyrtar të historisë tashmë të gjatë të firmës për ofrimin e shërbimeve juridike për bizneset në tregun kosovar. Në themelimin e zyrës në Kosovë, Kalo & Associates sollën në bord dy avokatë të suksesshëm dhe me reputacion kosovar, Ahmet Hasolli dhe Gazmend Nushi për të udhëhequr zyrën. Të dy partnerët e kësaj zyre në Prishtinë kanë një përvojë dhe ekspertizë të pasur vendore për tu ofruar investitorëve të huaj në fushën e së drejtës tregtare dhe afariste. Ky partneritet përfaqëson identitetin tonë të fortë lokal, vizionin strategjik dhe konsistencën në ofrimin e shërbimeve cilësore juridike.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren