HPC AG

Missbrauch melden

HPC AG Logo

Dedikuar për të ndërtuar të ardhmen tonë.
Ekspertizë profesionale. Përgjegjësi. Botëror.
HPC AG - Kompania Inxhinierike është një nga kompanite kryesore inxhinierike në sektorin e mjedisit në mbarë botën. Ne jemi të angazhuar fuqishëm për projekte në fushën e rehabilitimit të tokës, konsulencës mjedisore dhe planifikimit të infrastrukturës. Shërbimet tona dhe projektet inxhinierike kanë një ndikim të konsiderueshëm pozitiv në mjedisin tonë dhe ndihmojnë në nxitjen e zhvillimit të rajoneve të tëra. Një mision që përcakton qëllime të tilla ambicioze kërkon përgjegjësi: ndaj klientëve tanë dhe shoqërisë sonë. Që nga viti 1948 ky angazhim ka udhëhequr përpjekjet tona.
Ne kemi vendosur qëllimet tona të larta drejt ofrimit të zgjidhjeve praktike dhe shkencore të shëndosha. Qëllimi ynë është të minimizojmë shpenzimet, si dhe kohën dhe përpjekjet për klientët tanë. Ekspertiza e stafit tonë me përvojë është çelësi i këtij qëllimi. Dhe kjo vlen për HPC si një e tërë. Ne mbështetemi në metoda me impakte të parashikueshme dhe përpiqemi për sigurinë afatgjatë në zgjidhjet tona.
Stafi ynë i specializuar do të jetë atje për ju me këshilla dhe mbështetje. 24/7 - në mbarë botën. Kompania jonë është një nga anëtarët themelues dhe një partner aktual i INOGEN, që na mundëson të veprojmë në nivel global. Aktivitetet tona në konsulencën mjedisore garantojnë standardet më të larta të cilësisë.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren