Devolli Corporation

Missbrauch melden

Devolli Corporation Logo

Devolli Corporation është themeluar në vitin 1989, momentalisht në të gjitha njesitë tona janë të punësuar mbi 1,000 Punonjës. Kryesisht jemi të fokusuar ne ofrimin e Prodhimeve dhe Shërbimeve të ndryshme. Në segmentin e Prodhimit përfshihen Kafeja, Mielli, Sfungjeri dhe Dyshekët, ndërsa në atë të Sherbimeve perfshihën rrjeti i lokaleve të Prince Coffe Shop, rrjeti i lokaleve Comodita, Terminalet Doganore dhe Distribucioni. Me produktet tona jemi prezentë në 17 shtete të botës. Kemi njesi të bizinesit në SHBA, Shqiperi, Maqedoni dhe së shpejti do të zgjerohemi edhe në vendet tjera Europiane. Rreth 25% e prodhimeve tona janë për tregun e Eksporit. Fokusi jonë kryesorë në 5 vjeqarin e ardhëshëm do të jetë në rritjen e kapaciteteve prodhuese e cila do te ndikojë ne rritjen e Eksportit dhe rrjedhimisht edhe punësimit.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren