Baker Tilly Kosovo L.L.C.

Missbrauch melden

Bakertilly Logo

Baker Tilly është firmë e konsulencës biznesore në Kosovë që ofron shërbime profesionale në auditim, kontabilitet, tatime dhe konsulencë biznesore.
Baker Tilly është themeluar në vitin 2002 dhe tani është njëra ndër firmat lidere në Kosovë që ofron zgjidhje biznesore për një gamë të gjërë të kompanive dhe organizatave vendore dhe ndërkombëtare. Ekipi ynë përbëhet nga profesionist me përvojë, përfshirë auditorë të licencuar, kontabilist të certifikuar, ekspert tatimesh, vlerësues dhe një ekip mbështetës të profesionistëve tjerë.
Baker Tilly Kosovo është anëtar i pavarur i Baker Tilly International Limited, e cila është një kompani e kufizuar me garanci, e regjistruar në Angli dhe Uells.
Zotimi ynë për të ofruar shërbime të cilësisë së lartë arrihet përmes qasjes së personalizuar që i ofrojmë klientëve tanë. Ne përdorim profesionistët tanë më të mirë në dispozicion për të ofruar shërbime profesionale me cilësi dhe në kohë.

Baker Tilly është firmë e licencuar nga Këshilli Kosovar për Raportim Financiar dhe operon ligjërisht në Republikën e Kosovës.

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren