Albimi LTD

Missbrauch melden

Albimi LTD Logo

Pilot bike është brand i kompanisë Albimi. Që nga viti 1998 kompania Albimi mirret me zhvillimin, dizajnimin dhe montimin e bicikletave të llojeve dhe madhësive të ndryshme. Në vitin 2008 kompania Albimi bëhet përfaqësues kryesor dhe i vetëm i kompanis së njohur për paisje të bicikletave, SHIMANO. Albimi Operon me një ekipë profesionale të ndarë në departamentet e Dizajnimit, zhvillimit, marketingut dhe Shitjes, një ekipë mirë e përgatitur, e cila është e aftë të shërbej me përkushtim , përgjegjësi te lartë, duke marrur përsipër kënaqësit e jetës së qytetarëve, dhe rritjen e dashurisë për Bicikletat Pilot

Karte

Kontaktinformationen

Unternehmen kontaktieren