Vizitë tek kompanitë vendore

Përfaqësueset e OEGJK-së vizituan kompaninë Al stone për të mësuar më tej rreth fabrikës si dhe për të parë mundësitë e bashkëpunimit të mëtutjeshëm.

Kompania “ALSTONE”, është e specializuar në projektim,ndërtim dhe prodhim të elementeve dhe shtëpive të parafabrikuara nga betoni dhe ndodhet në Rahovec