Change your cover photo
Change your cover photo

This user has not added any information to their profile yet.

Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group Sh.A. Dega Kosove

Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group Sh.A. Dega në Kosovë (SIGMA), e themeluar në Kosovë që nga viti 2004, është pjesë e Vienna Insurance Group (VIG). VIG është grupi lider i sigurimeve në Austri dhe një nga kompanitë kryesore të sigurimeve në rajonin e EQL. Mbi 25,000 punonjës punojnë për VIG, në rreth 50 kompani në 30 vende.
Përkrahja dhe ndikimi i VIG në Sigma në Kosovë në standarde, politika, kapital dhe të gjithë hapat e tjerë ka bërë që Sigma në treg të jetë kompani lider.
SIGMA është një kompani e cila gëzon një reputacion shumë të mirë e reflektuar në marzhin e lartë të rinovimit të kontratës me klientët si dhe në vlerësimin e aktivitetit të saj nga Institucionet Mbikëqyrëse.
Gjatë gjithë periudhës së operimit në tregun e Kosovës, SIGMA ka pasur rezultate pozitive evidente veçanërisht në drejtim të:
- gjendje e qëndrueshme financiare,
- plotësimi i nevojave të klientëve për produkte sigurimesh,
- rritja e garancive dhe besueshmërisë duke mbështetur një rrjet efikas risigurimi,
-bashkëpunim i suksesshëm dhe korrekt me partnerët vendas dhe ndërkombëtarë.
SIGMA operon në tregun vendor në një hapësirë ​​të madhe gjeografike duke ofruar shërbimet e saj në të gjithë territorin e Kosovës.

Sigurime
Aktash, Rr. Edmond Hoxha, Nr. 27, Komuna Prishtinë, Republika e Kosovës
Logo e kompanisë
+383 38 246 301
+383 38 246 302
+ 383 49 789 421
https://sigma-ks.net/
Borana Muçaj