Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Kolegji Heimerer

Kolegji Heimerer është institucion gjermano-kosovar dhe njihet si lider në edukimin e profesionistëve shëndetësor në Kosovë. Për 10 vite të ekzistencës së tij, Kolegji Heimerer ka arritur të krijoj standard të ri në arsimin e lartë, duke rritur profesionalizmin tek profesionistët shëndetësor dhe duke plotësuar nevojat shoqërore në nivelin e kërkuar.

Kolegji Heimerer është kolegji i vetëm gjermano kosovar që për 10 vite ka ofruar programet më unike në kuadër të shkencave shëndetësore 7 programe akademike të akredituara, 5 në nivelin Bachelor – BSc. Infermieri, BSc. SHSHT. Logopedi, BSc. SHSHT. Ergoterapi, BSc. SHSHD.Teknik Laboratori, BSc. Pedagogji Profesionale në Shëndetësi/Fusha Profesionale Infiermieri – dhe 2 në nivelin Master – MSc. Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore dhe MA Psikologjia e Vlerësimit dhe Intervenimit.

Çka e karakterizon Kolegjin Heimerer në raport me kolegjet tjera, është dedikimi i tij në ngritjen profesionale të studentëve përmes praktikave në organizata e institucione prej më të ndryshmeve në Kosovë, rajon dhe Evropë. Kolegji Heimerer është vendi ku praktika i jep kuptim teorisë. Arsyeja e suksesit të Kolegjit Heimerer është niveli i lartë i stafit akademik, të cilët udhëheqin procesin e suksesit të studentëve të tyre duke i bërë ata përgjegjës direkt të arritjeve të tyre. Ky proces u ndihmon studentëve të kolegjit të kenë përparësi të konsiderueshme në tregun e punës si në nivel lokal, poashtu edhe në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Ekspertiza e marrur nga vendet evropiane dhe botërore dhe profesionalizmi i stafit akademik u mundëson studentëve të shkojnë përtej teksteve shkollore dhe të trajtojnë çështjet e botës reale brenda industrisë shëndetësore.
Kolegji Heimerer konsiderohet vatër e promovimit të diversitetit kulturor, nacional dhe gjinor. Me një staf prej mbi 51% gra dhe mbi 15% ndërkombëtar, Kolegji Heimerer konsideron larminë si mjetin më të fuqishëm që posedon për adresimin efektiv të nevojave të tregut kosovar, rajonal dhe evropian.
Si përkrahës i mundësive profesionale ndërkombëtare, arsimimit profesional dhe ndikimit pozitiv në shoqëri, kolegji synon të krijoj profesionist shëndetësor të aftë për të ofruar shërbimet e tyre brenda dhe jashtë Kosovës. Këtë kemi arritur ta realizojmë falë bashkëpunimit shumë të ngushtë që kemi krijuar me klinika gjermane dhe institucionin e arsimit të lartë. Këto bashkëpunime na kanë mundësuar që gjithashtu të punësojmë student brenda dhe jashtë vendit.

Veranda D4, Hyrja C dhe D Lagja Kalabri, (Rruga për Veternik), 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Logo e kompanisë
+ (383) 44 952 462 + (383) 49 947 343
naime.brajshori@kolegji-heimerer.eu;petrit.beqiri@kolegji-heimerer.eu;
www.kolegji-heimerer.eu