Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Jenoma Energy LLC

Aktiviteti i Jenoma Energy
Jenoma Energy mirret me prodhimin e energjive të ripërtëritshme si atë të Energjisë Diellore përmes Sistemeve Fotovoltaike, Sistemeve të Ngrohjes Diellore dhe të Energjisë në Biomasë.

Logo e kompanisë