Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Hoja Consulting

Hoja është një kompani e konsu-lencës e përkushtuar në ofrimin e një pakete shërbimesh për të ndihmuar individët, ekipet dhe kompanitë të përmbushin potencialin e tyre. Zyrat tona janë të vendosura në kryeqytetin e Kosovës në Prisht-inë. Hoja kryesisht vepron në strukturim dhe menaxhim të kompanive me fokus në fushat më posht: • Burime Njerëzore • Trajnime në Kompetencë • Menaxhimi të ndryshimit (Trans-formim të proceseve dhe strukturës në Kompani/Organizatë) • Hartëzim të proceseve të biznesit Tregjet tona përfshijnë klientë indus-trialë, tregtarë, shëndetësorë, ra-jonalë dhe rezidencialë. Kompania jonë do të jetë në gjendje të ofrojë një paketë shërbimesh që do të na lejojnë të ofrojmë efikasitet nga konceptimi deri në përfundimit.

Konsulence
Rr.Nazmi Gafurri, Përball Agjensionit të Korrupsionit, Kati 2, Dera nr.3 Prishtinë
Logo e kompanisë
+38345440011
+38345430803
info@hoja-ks.com / gent.shala@hoja-ks.com
www.hoja-ks.com
Gent Shala