Change your cover photo
Change your cover photo
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

GreenSteam

GreenSteam është kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve profesionale të pastrimit. Duke qenë kompania më inovative në treg dhe e fokusuar në ofrimin e shërbimeve të kualitetit të lart. Ne jemi të angazhuar për krijimin dhe ruajtjen e shërbimeve ekologjike, të njohur veçanërisht për cilësinë dhe kualitetin e shërbimeve, me një ekip shumë profesional dhe të besueshëm në shërbim të klientëve tanë. Teknologjia moderne dhe pro-mjedisore, shërbimet inovative dhe kualitative, shpejtësia, fleksibiliteti, bashkëpunimi ekskluziv me kompanitë me prestigjioze ndërkombëtare në sektorin e pastrimit, janë vetëm disa nga atributet që e bëjnë kompaninë Green Steam të jetë unike në treg.

Aktivitetet kryesore të GreenSteam përfshinë:
1. Shërbimet e Pastrimi dhe Kozmetikës së Automjeteve – Car Care
2. Shërbimet për pastrimin e objekteve shtëpiake
3. Shërbimet për pastrimin e objekteve afariste/biznesore/institucioneve
4. Shërbimet për mirëmbajtje/Higjienë

Auto Detailing / Higjiena
Magjistralja Prishtinë-Gjilan km 4, Prishtinë 10000
Logo e kompanisë
+383 (0) 49 880 777,+383 (0) 49 500 700
info@gs-ks.com,cleaning@gs-ks.com
www.gs-ks.com
Fatbardha Ramadani