Change your cover photo
Change your cover photo
Organizatë Jo-qeveritare / Jo-fitimprurëse dhe me status të përfituesit publik.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Asociation “Loyola-Gymnasium”

Shoqata mbështetëse Asociacioni "Loyola-Gymnasium" (ALG) u themelua si një person juridik në Prishtinë në dhjetor 2003 dhe u regjistrua si një organizatë joqeveritare (OJQ) me UNMIK-un më 19 janar 2004. Më 8 shkurt 2005, organizatës iu dha Statusi i Përfitimit Publik (PBS) nga Ministria e Punëve Publike. Qëllimi i shoqatës është të promovojë mësimin dhe arsimin në nivelin më të lartë dhe kështu të mbështesë të rinjtë në Kosovë. Kjo përfshin përgatitjen e të rinjve kosovarë për konkurrencën evropiane dhe integrimin e tyre të duhur në fushat e arsimit dhe shkencës, si dhe promovimin e një kuptimi të përshtatshëm për moshën e kulturës, shkencës dhe arteve.
ALG përbëhet nga tre qendra arsimore: Shkolla Fillore Loyola në qendër të qytetit, Shkolla e Mesme Loyola - arsimi i mesëm i ulët dhe i lartë në veri të Prizrenit, dhe Qendra e Trajnimit Profesional Loyola -Profesionale.
Me krijimin e një qendre profesionale, në bashkëpunim me kompanitë dhe me mbështetjen e qeverisë kosovare, ne duam të japim një kontribut domethënës për t'u ofruar profesionistëve të rinj në vend një arsim bazë solid dhe, mbi të gjitha, perspektiva të karrierës.

Edukim dhe trajnim
Rruga e Transitit Petrovë 20000 Prizren - Kosovë
Logo e kompanisë
+383 (0)44 434 087
/
+383 (0)44 434 087
alg-info@alg-prizren.com
www.alg-prizren.com
MSc. Visar Hoxha – Drejtor i Loyola-Profesionale visar.hoxha@alg-prizren.com MSc. Elias Koller – Drejtor Ekzekutiv elias.koller@alg-prizren.com