Transporti rrugor ndërkombëtar i mallrave

Si vazhdimësi e grupeve punuese që OEGJK është duke organizuar për transportin rrugor të mallrave, përpilimi i një raporti të detajuar është shumë i nevojshëm. Prandaj, OEGJK ka nënshkuar një kontratë me kompaninë Iron Consulting, e cila do të jetë përgjegjëse për të përgatitur raportin, i cili pritet të përfundojë gjatë muajit tetor 2021.