OEGJK në bashkëpunim me Cacttus, prezantuan platforma CRM dhe diskutuan për temën ‘Automatizo proceset dhe transformo kompaninë për t’u digjitalizuar’.
Gjatë takimit u diskutua rreth:
  • Si të menaxhojmë proceset e brendshme të kompanisë?
  • Si të kërkojmë për një ditë pushimi?
  • Si t’i organizoj të dhënat dhe dosjet e punëtorëve?
  • Si të zvogëloj kohën që kompanisë sime i duhet të iniciojë dhe procesojë një kërkesë?
  • Si mund të digjitalizoj proceset e brendshme të kompanisë?
  • A mund të kem qasje online në të dhënat dhe dosjet e kompanisë?
  • Ku gjinden të dhënat e mia dhe si mund t’i ndajë ato brenda kompanisë dhe jashtë?
  • A mund të kem listën me kontakte, klientë, projekte, mundësi, që mund t’ju qasem online, dhe të cilat janë të menaxhueshme vetëm nga kompania jonë?
  • Më duhet një zgjidhje e burimeve njerëzore për të digjitalizuar dhe automatizuar proceset e mia?
  • Dua të përdor një email për të gjitha shërbimet e kompanisë sime!
Këto dhe aspekte tjera të platformave CRM u diskutuan gjatë takimit me datë 27.05.2021.