Takimi me BERZH

Përfaqësues nga OEGJK ishin të pranishëm në takimin e organizuar me BERZH. Gjatë takimit, drejtori i BERZH tregoi më shumë për strategjinë që janë duke  përgatitur për Kosovën për 5 vitet e ardhshme, e cila do të fokusohet në 7 shtylla:

  1. Përfshirje
  2. Energjia e pastër
  3. Qeverisje e mirë
  4. Integrim rajonal
  5. Konkurrueshmëria
  6. Qëndrueshmëria, dhe
  7. Sektori publik