Takimi i dytë me Shoqatat e IT-së

Gjatë takimit u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit në mes OEGJK-së dhe shoqatave të IT-së në Gjermani.
Posaqërisht, u diskutua mundësia e lidhjes së kompanive gjermane të fushës së IT-së me kompanitë kosovare në sektorin e IT-së.