Takim me Shoqatën e IT-së, Regina e.V. në Gjermani

OEGJK ka mbajtur një seri takimesh me shoqatën e IT-së në Gjermani, Regina e.V. Përmes takimeve është vendosur që të mbahet një event i përbashkët në mes shoqatës gjermane dhe klubit të IT-së anëtare të OEGJK-së në tetor 2021.
Qëllimi i takimit dhe eventit është të iniciohet mundësia e bashkëpunimit në mes sektorit të IT-së në Kosovë dhe anëtarëve të Regina e.V. në Gjermani.