Takim me Drejtorinë e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik të Prizrenit.

Përfaqësueset nga OEGJK u takuan me drejtoreshën e Drejtorisë së Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik të Prizrenit.
Qëllimi i takimit ishte të njoftohet kjo drejtori me punët që OEGJK zhvillon si dhe për të shikuar mundësitë për bashkëpunim.