Për të nxitur Investimet e Huaja Direkte dhe për të përdorur potencialin akoma të pashfrytëzuar të Diasporës kosovare në zhvillimin ekonomik të vendit – OEGJK në bashkëpunim me Qeverinë gjermane, përfaqësuar nga Bashkëpunimi Gjerman GIZ, ka realizuar 2 studime për t’i dalë në krah Qeverisë së Kosovës me informacione dhe rekomandime:

Studimi për investimet e diasporës dhe investimeve të huaja direkte nga Gjermania – realizuar nga Deloitte, për OEGJK.

Studimi për investimet e diasporës dhe investimeve të huaja direkte nga Gjermania