Për të nxitur Investimet e Huaja Direkte dhe për të përdorur potencialin akoma të pashfrytëzuar të Diasporës kosovare në zhvillimin ekonomik të vendit – OEGJK në bashkëpunim me Qeverinë gjermane, përfaqësuar nga Bashkëpunimi Gjerman GIZ, ka realizuar dy studime për t’i dalë në krah Qeverisë së Kosovës me informacione dhe rekomandime:

Studimi mbi rolin e diasporës së Kosovës në ekonominë dhe zhvillimin social të atdheut – realizuar nga Kantar/ Index Kosova, për OEGJK-në.

 

KDWV – Roli i diasporës kosovare në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit

KDWV – Kosovo Diaspora Role in Homeland’s Economic and Social Development