Oxa Group

Report Abuse

OX GROUP Logo

Oxa Group është kompani holding, aksionare e disa ndërmarrjeve dhe bizneseve të përfshira në lëmi dhe aktivitete të ndryshme prodhuese dhe shërbyese. Në kuadër të grupit, operojnë: · Fabrikat e përpunimit të drurit, gjegjësisht prodhimi i mobiljeve · Dizajnimi, zhvillimi dhe implementimi i projekteve unike të enterierit · Zhvillimi dhe menaxhimi i patundshmërive dhe qendrave tregtare · Përpunimi dhe prodhimi i stolive nga ari · Shitja me shumicë dhe pakicë për të gjitha produktet. Portfolio e shumëllojshme e produkteve dhe shërbimeve, bën që Oxa Group të shërbej një masë të gjërë klientësh.

Ndryshme dhe në sektorë të ndryshëm, por gjithnjë me fokus të veçantë dhe prioritet të lartë nivelin e kënaqshmërisë së përdoruesit të fundit.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë