Shërbime ndërmjetësimi për bizneset

 

Ne mund të kryejmë një kërkim të plotë dhe të identifikojmë partnerë potencialë biznesi për ju në Gjermani dhe të kontaktojmë në emrin tuaj personat e duhur. Korrespondenca me partnerin e mundshëm të biznesit në Gjermani do të kryhet nga një punonjës i ynë në gjuhën gjermane, duke lehtësuar kështu komunikimin.

Avantazhet e këtij shërbimi janë se ne mund të shfrytëzojmë bazat tona të të dhënave, rrjetin e kontakteve, aftësitë gjuhësore dhe njohjen e specifikave kulturore të të dy vendeve.