Interesimi për angazhimin e një Eksperti Senior gjerman, është rritur për 20% në krahasim me vitin paraprak.

Shërbimi i Eskpertëve të Seniorë në Bonn ka më shumë se 12 000 ekspertë në data bazë. Një ekspert i SES mund të angazohet nga 3 javë deri në 6 muaj në një kompani anëtare, me meditje prej 5 Euro.

 

Për më shumë!