Publikohet Kosovo: Facts and Figures

 

Përmes Kosovo: Facts and Figures (publikim vetëm në gjuhën angleze), Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe Konrad-Adenauer-Stiftung synojnë të ndajnë informacione bazike për Republikën e Kosovës. Broshura është e ndarë në 17 kapituj, secili prej tyre ndan informacione në fakte dhe shifra për vendin, duke mbuluar tema të tilla si: politika e jashtme, ekonomia dhe të bërit biznes, kultura dhe traditat, ushqimi, vera dhe turizmi etj.

 

 

web_KOSOVO_FACTS&FIGURES