Raport i anketimit për klimën e biznesit dhe investimeve në Kosovë 2021

Rezultatet e sondazhit të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare

Situata ekonomike, pritshmëritë dhe klima e të bërit biznes në Kosovë

 

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) publikoi anketën e saj të 7-të për klimën e të bërit biznes dhe të investimeve në Kosovë. Ky sondazh përmban vlerësime të kompanive tona anëtare, që janë kryesisht kompani gjermane apo kompani vendore që kanë marrëdhënie tregtare me Gjermaninë si dhe investitorëve të tjerë të huaj mbi situatën ekonomike dhe klimën e investimeve në Kosovë.

 

RAPORTI I ANKETIMIT PER KLIMEN E BIZNESIT DHE INVESTIMET NE KOSOVE 2021