Që nga shtatori, OEGJK fillon takimet me partnerë

Me datën 01.09.2021 OEGJK ka filluar serinë e takimeve me donatorët ku janë zhvilluar takime me përfaqësues të ERBD dhe të Bankës Botërore.

Qëllimi i këtij takimi ishte intensifikimi i bashkëpunimit dhe eksplorimi i mundësive për projekte të përbashkëta, dhe mbledhjes së informacioneve për qasje më të lehtë në financa për kompanitë anëtare.