Publikimet

 

 

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare në bashkëpunim me Odën e Jashtme Gjermane në Shkup dhe Shoqatën Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA) ka përpiluar një analizë të tregut për energjiën e ripërtërtishme me fokus në energji solare, të erës dhe hidro-energji në Kosovë. Kjo analizë i shërben komunitetit të bizneseve gjermane, për të treguar mundësitë e investimit në fushën e energjisë së ripërtëritshme në Kosovë. Gjatë bisedave me ekspertë dhe ndërmarrës kosovarë që operojnë në këtë fushë është treguar potencial dukshëm i madh për prodhimin e energjisë me ere dhe atë solare, potencial ky që mund të fuqizohet në mënyrë që të ndihmohet në ngritjen e kapaciteve të prodhimit të energjisë elektrike në përgjithësi si dhe uljen e prodhimit të energjisë me termocentrale, përmes të cilës aktualisht furnizohet 86 % e Kosovës me energji elektrike.

Zielmarktanalyse – Erneuerbare Energien

 

 

Raporti paraqet mundësitë dhe sfidat e përdorimit të eficiencës së energjisë në ndërtesat e banimit, respektivisht sfidat e tregut për sektorin privat në sektorin e energjisë së pastër në Kosovë, por në të njëjtën kohë edhe potencialin që ofron ky sektor.

 

Lexo më shumë në linkun (raporit në gjuhën Angleze):

Models of reducing energy consumption in residential building

 

Në kuadër të Green and Digital Week, u publikua analiza e hartuar në bashkëpunim të OEGJK-së me Institutin Riinvest, EBRD dhe Pro Credit Bank.

 

Raporti flet për rritjen e kapaciteteve konkurruese përmes digjitalizimit të proceseve të biznesit në Kosovë dhe mënyrat se si do të duhet lehtësuar dhe avancuar politikat dhe veprimet drejt digjitalizimit të proceseve të biznesit për komunitetin e NVM-ve në Kosovë.

Për të lexuar analizën klikoni këtu (vetëm në gjuhën anglze):

Digital capacities on manufacturing sector in Kosovo

 

 

Green and Digital Week – Agjenda

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) organizon edicionin e parë të “Green and Digital Week” nga data 12-16 shtator 2022, në Prishtinë.

Pjesëmarrja në të gjitha eventet është pa pagesë dhe përfshin program 4-ditor, me fokus në temat e digjitalizimit të ndërmarrjeve dhe shërbimeve, si dhe potencialit të energjisë së ripërtëritshme.

Gjatë kësaj jave OEGJK do të publikojë tri studime.  

Kush mund të marrë pjesë? Anëtarë të OEGJK-së, përfaqësues të sektorit publik dhe privat.

Në eventet që do të mbahen nga 12-16 shtator 2022 –  i ftojmë që të marrin pjesë në veçanti studentët dhe anëtarët e organizatave rinore.

Transporti rrugor ndërkombëtar i mallrave në Kosovë

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare përmes Iron Consulting, në mënyrë që të bëjë identifikimin e gjendjes aktuale të transportit ndërkombëtar të mallrave në Kosovë ka bërë analizën rreth: “Transportit rrugor ndërkombëtar të mallrave” në Kosovë. Ky raport siguron informacione relevante mbi gjendjen e transportit rrugor ndërkombëtar të mallrave në Kosovë, duke përfshirë gjendjen aktuale sa i përket…

Potenciali i Burimeve të vogla të Ripërtëritshme të Energjisë në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë

KDWV-OEGJK dhe GETGREENPOWER Green Energy Technologies kanë kënaqësinë të ndajnë me ju raportin:   Potenciali i Burimeve të vogla të Ripërtëritshme të Energjisë në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë       Ky raport ka të bëj me tranzicionin energjetik në Kosovë që ka për qëllim dekarbonizimin e sektorit të enërgjisë në zero karbon…

Raport i anketimit për klimën e biznesit dhe investimeve në Kosovë 2021

Raport i anketimit për klimën e biznesit dhe investimeve në Kosovë 2021 Rezultatet e sondazhit të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare Situata ekonomike, pritshmëritë dhe klima e të bërit biznes në Kosovë   Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) publikoi anketën e saj të 7-të për klimën e të bërit biznes dhe të investimeve në Kosovë. Ky sondazh përmban…

Studimi mbi rolin e diasporës së Kosovës në zhvillimin ekonomik dhe social të atdheut – realizuar nga Kantar/ Index Kosova, për OEGJK

Për të nxitur Investimet e Huaja Direkte dhe për të përdorur potencialin akoma të pashfrytëzuar të Diasporës kosovare në zhvillimin ekonomik të vendit – OEGJK në bashkëpunim me Qeverinë gjermane, përfaqësuar nga Bashkëpunimi Gjerman GIZ, ka realizuar dy studime për t’i dalë në krah Qeverisë së Kosovës me informacione dhe rekomandime: Studimi mbi rolin e…

Studimi për investimet e diasporës dhe investimeve të huaja direkte nga Gjermania – realizuar nga Deloitte, për OEGJK

  Për të nxitur Investimet e Huaja Direkte dhe për të përdorur potencialin akoma të pashfrytëzuar të Diasporës kosovare në zhvillimin ekonomik të vendit – OEGJK në bashkëpunim me Qeverinë gjermane, përfaqësuar nga Bashkëpunimi Gjerman GIZ, ka realizuar 2 studime për t’i dalë në krah Qeverisë së Kosovës me informacione dhe rekomandime: Studimi për investimet…

Manuali për Investitorët e Huaj

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe Konrad-Adenauer-Stiftung publikojnë “Manualin për Investitorët e Huaj“, i cili synon t’i ndihmojë investitorët potencialë për të mësuar më shumë rreth arsyeve për të investuar në Kosovë. Udhëzuesi përfshin mjedisin ligjor dhe rregullator me të cilin do të përballen investitorët kur investojnë në Kosovë.   Manualin mund ta lexoni në gjuhën Shqipe…

Republic of Kosovo, facts and figures

Publikohet Kosovo: Facts and Figures   Përmes Kosovo: Facts and Figures (publikim vetëm në gjuhën angleze), Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe Konrad-Adenauer-Stiftung synojnë të ndajnë informacione bazike për Republikën e Kosovës. Broshura është e ndarë në 17 kapituj, secili prej tyre ndan informacione në fakte dhe shifra për vendin, duke mbuluar tema të tilla si: politika…