Publikimet

Transporti rrugor ndërkombëtar i mallrave në Kosovë

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare përmes Iron Consulting, në mënyrë që të bëjë identifikimin e gjendjes aktuale të transportit ndërkombëtar të mallrave në Kosovë ka bërë analizën rreth: “Transportit rrugor ndërkombëtar të mallrave” në Kosovë. Ky raport siguron informacione relevante mbi gjendjen e transportit rrugor ndërkombëtar të mallrave në Kosovë, duke përfshirë gjendjen aktuale sa i përket…

Potenciali i Burimeve të vogla të Ripërtëritshme të Energjisë në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë

KDWV-OEGJK dhe GETGREENPOWER Green Energy Technologies kanë kënaqësinë të ndajnë me ju raportin:   Potenciali i Burimeve të vogla të Ripërtëritshme të Energjisë në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë       Ky raport ka të bëj me tranzicionin energjetik në Kosovë që ka për qëllim dekarbonizimin e sektorit të enërgjisë në zero karbon…

Raport i anketimit për klimën e biznesit dhe investimeve në Kosovë 2021

Raport i anketimit për klimën e biznesit dhe investimeve në Kosovë 2021 Rezultatet e sondazhit të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare Situata ekonomike, pritshmëritë dhe klima e të bërit biznes në Kosovë   Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) publikoi anketën e saj të 7-të për klimën e të bërit biznes dhe të investimeve në Kosovë. Ky sondazh përmban…

Studimi mbi rolin e diasporës së Kosovës në zhvillimin ekonomik dhe social të atdheut – realizuar nga Kantar/ Index Kosova, për OEGJK

Për të nxitur Investimet e Huaja Direkte dhe për të përdorur potencialin akoma të pashfrytëzuar të Diasporës kosovare në zhvillimin ekonomik të vendit – OEGJK në bashkëpunim me Qeverinë gjermane, përfaqësuar nga Bashkëpunimi Gjerman GIZ, ka realizuar dy studime për t’i dalë në krah Qeverisë së Kosovës me informacione dhe rekomandime: Studimi mbi rolin e…

Studimi për investimet e diasporës dhe investimeve të huaja direkte nga Gjermania – realizuar nga Deloitte, për OEGJK

  Për të nxitur Investimet e Huaja Direkte dhe për të përdorur potencialin akoma të pashfrytëzuar të Diasporës kosovare në zhvillimin ekonomik të vendit – OEGJK në bashkëpunim me Qeverinë gjermane, përfaqësuar nga Bashkëpunimi Gjerman GIZ, ka realizuar 2 studime për t’i dalë në krah Qeverisë së Kosovës me informacione dhe rekomandime: Studimi për investimet…

Manuali për Investitorët e Huaj

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe Konrad-Adenauer-Stiftung publikojnë “Manualin për Investitorët e Huaj“, i cili synon t’i ndihmojë investitorët potencialë për të mësuar më shumë rreth arsyeve për të investuar në Kosovë. Udhëzuesi përfshin mjedisin ligjor dhe rregullator me të cilin do të përballen investitorët kur investojnë në Kosovë.   Manualin mund ta lexoni në gjuhën Shqipe…

Republic of Kosovo, facts and figures

Publikohet Kosovo: Facts and Figures   Përmes Kosovo: Facts and Figures (publikim vetëm në gjuhën angleze), Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe Konrad-Adenauer-Stiftung synojnë të ndajnë informacione bazike për Republikën e Kosovës. Broshura është e ndarë në 17 kapituj, secili prej tyre ndan informacione në fakte dhe shifra për vendin, duke mbuluar tema të tilla si: politika…