Horn & Co. Group si përfaqësues nga qendra kryesore e kompanisë në Gjermani si dhe anëtare e OEGJK-së ka mbajtur nje prezantim për anëtarët e tjerë të Odës.

Tema e këtij prezantimi ishte optimizimi i proceseve përmes shërbimeve të laboratorëve.

Kompania Horn&Co. Group është e ndarë në 4 divizione, ndër to Shërbimet Industriale, Reciklimi dhe Konsultimi për Minerale, Produktet dhe Analitikat.

Pjesëmarrës në këtë prezantim ishin anëtarë tjerë të OEGJK-së dhe të ftuar nga kompania Horn&Co. Group.