Potenciali i BRE-ve të vogla në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë

OEGJK së bashku me GET – Green Energy Technologies kanë publikuar raportin rreth Potencialit të Burimeve të Ripërtëritshme të Vogla të Energjisë në aspektin e tranzicionit energjetik në Kosovë. Ky raport ka të bëj me tranzicionin energjetik në Kosovë që ka për qëllim dekarbonizimin e sektorit të energjisë në zero karbon deri në 2050, ashtu si dhe shtetet e BE, duke zvogëluar emetimet e CO2 të cilat kanë ndikim negativ në klimë.

Raportin e plotë mund ta gjeni këtu.