Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK), publikoi Studimin e Politikave “Përmirësimi i klimës së biznesit – Rritja e investimeve”.

 

Studimi është realizuar nga ekspertët e German Economic Team në bashkëpunim me Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe REX Consulting.

 

Ky studim ofron propozime për reforma në përmirësimin e klimës së të bërit biznesit në Kosovë, nga këndvështrimi i bizneseve gjermane që operojnë në Kosovë. Studimi është realizuar nga ekspertët e German Economic Team në bashkëpunim me Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe REX Consulting.

 

Për më shumë lexoni këtu:

Improving The Business Climate- Boosting Investment