Besnik Beqiri

Kryetar i Bordit

Eriola Bibolli

Zv.Kryetare e Bordit

Yll Dushi

Anëtar bordi, përgjegjës për financa

Fadil Hoxha

Anëtar bordi
Ish President i OEGJK (2016-2018)

Shqipe Dushi

Anëtare bordi

Moritz Remé

Anëtar bordi

Visar Dobroshi

Anëtar bordi