Testimonials

OEGJK gjithmonë ka qenë dhe është aktive në përkrahjen e anëtarëve të saj. Vlen të ceket angazhimi i madh në sektorin e automobilistikes, të cilit i përkasim ne. Gjithmonë i kemi dyert e hapura për shtjellim të problemeve.

                   

 

BAKI AUTOMOBILE

“Projekti GIZ COSiRA vlerëson bashkëpunimin e shkëlqyeshëm me OEGJK-në. Gjithashtu, në plotësisht I përkrahim përpjekjet e tyre për t’i rritur marrëdhëniet tregtare ndërmjet bizneseve të Kosovës dhe Gjermanisë dhe për ta promovuar eksportin e produkteve dhe shërbimeve nga Kosova”

                        

Ottilie Mooshofer

OEGJK na ka ndihmuar shumë. Ajo na e ka propozuar programin SES dhe përmes këtij programi ne tani jemi duke e marr një ekspert nga Gjermania për në Kosovë, ashtu që ta përmirësojmë cilësinë e produkteve tona.

 

                     

AGNESA TEX

LOBBYING

NETWORKING

CAPACITY BUILDING

Informatat dhe KNOW-HOW

Pse të anëtarësoheni

OEGJK përpiqet që gjithmonë të sjellë informacione sa më aktuale në shërbim për anëtarët e saj, në veçanti, në lidhje me ekonominë/tregun, duke mundësuar krijimin e një komunikimi të ndërsjellë ndërmjet ndërmarrjeve e institucioneve, me të vetmin qëllim që të krijohen korporata të përbashkëta gjermano-kosovare.

OEGJKja ka të hapur portën për të gjitha ndërmarrjet Kosovare e Gjermane, të çfarë do lloj profili të jenë ato. Mundëson informimin e ofron sqarime në lidhje me investimet e mundshme, e në mënyre të drejtpërdrejte sqaron gjasat e suksesit si ne tregun kosovar po edhe në atë gjermanë.

Shfaq më shumë

Anëtarët Premium