Përmes një aksioni simbolik për të treguar përkrahjen për punën e palodhshme të stafit në qendrën e  vaksinimit “1 Tetori”

OEGJK për ekipën e menaxhimit, ekipat e vaksinimit, vullnetarët e UNICEF-it e të  Kryqit të Kuq,  si dhe ekipës mbështetëse dhe Policisë së Kosovës u ka dhuruar  ujë dhe pije freskuese.