Nënshkrimi i marrëveshjes së mirëkuptimit me FIEK.

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare ka nënshkruar memorandum të mirëkuptimit me Fakultetin e Inxhinierikë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK).
Përmes memorandumit, OEGJK do të ofrojë këshilla profesionale për bizneset në fushën e inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, si dhe do të ofrohet mundësia e praktikave profesionale për studentët e FIEK-ut tek bizneset anëtare të OEGJK-së.