Ndërmarrja anëtare e OEGJK-së, fabrika Relux fillon eksportin
e produkteve e saj në tregun gjerman

 

Fabrika e bojrave Relux sot ka nisur kontigjentin e parë të bojërave bazike për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm, si dhe lloje të ndryshme të fasadave për në Gjermani.
Relux ka lidhur kontratë shumëvjeçare me ndërmarrje gjermane të Hanoverit dhe do të eksportojë një tonelatë, respektivisht 40 kamionë, ngjyra e fasada në vit në tregun gjerman.. www.relux-ks.eu