Raporti paraqet mundësitë dhe sfidat e përdorimit të eficiencës së energjisë në ndërtesat e banimit, respektivisht sfidat e tregut për sektorin privat në sektorin e energjisë së pastër në Kosovë, por në të njëjtën kohë edhe potencialin që ofron ky sektor.

 

Lexo më shumë në linkun (raporit në gjuhën Angleze):

Models of reducing energy consumption in residential building