Melita&Partners fitojnë ‘Çmimi i Barazisë’

Anëtari i OEGJK-së Melita&Partners fituan ‘Çmimi i Barazisë’ në kuadër të projektit ‘Rritja e Qasjes së Grave në Punësim’ I financuar nga Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Prishtinë.