Fondi „Regional Challenge Fund (RCF)“ synon të përmirësojë edukimin dhe aftësimin profesional dhe kështu punësueshmërinë e të diplomuarve në vendet e Ballkanit Perëndimor. RCF do të financojë projekte të zgjedhura të aftësimit profesional në mënyrë që të zhvillojë ose zgjerojë projekte ekzistuese të trajnimit bashkëpunues, me kusht që këto të kryhen nga një konsorcium i shkollave profesionale dhe kompanive (përmes partneriteteve të trajnimit profesional).

Më shumë rreth financimit mund të gjeni këtu.