Përfaqësuesja nga OEGJK Sytrime Dervisholli, mori pjesë në Konventë me shtand numër 87. Gjatë Konventës, znj. Dervisholli shpalosi punën e OEGJK-së dhe punimet e bëra si dhe mundësitë që Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare ofron për bizneset e diasporës në Kosovë.