OEGJK luan rol aktiv në përmirësimin e mjedisit të të bërit biznes, duke siguruar një zë të respektuar për anëtarët e saj. Për të ofruar argumentim më të mirë karshi politikbërësve kosovarë, jemi duke e zgjeruar ekipën tonë, dhe jemi në kërkim të një ekonomisti, që ka përvojë në përgatitje të analizave sektoriale, rekomandimin e zhvillimit të politikave për tregti të jashtme dhe analizave makroekonomike.

Nëse i plotëson kushtet, dhe dëshiron të bëhesh pjesë e ekipës sonë – apliko deri më 15.5.!

 

OEGJK Konkurs pune per qershor