Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare ka shpallur të hapur konkursin për praktikant/e.

 

Çka ofrojmë ne:

✓ Praktikë 3-6 muaj, me pagesë të rregullt mujore

✓ Mentorim

✓ Ambient atraktiv dhe modern të punës, në qendër të Prishtinës

✓ Orar fleksibil i punës, mundësi kombinimi të orarit nga zyra dhe shtëpia, në veçanti për studentët, meqë
balanci ndërmjet punës dhe studimeve/familjes janë shumë të rëndësishme për ne.

✓ Ne u ofrojmë praktikantëve tanë mundësi të shumta zhvillimi “në punë” për t’i ndihmuar ata të arrijnë
qëllimet e tyre në karrierë.

 

Nëse jeni të interesuar për praktikë tek ne, luteni ta dërgoni një letër motivuese në gjuhën shqipe dhe
angleze dhe një CV përmes emailit në administration@oegjk.org deri më 15.6.2021

 

Për më shumë detaje mund të lexoni këtu.