Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare ka shpallur të hapur konkursin për koordinator/e.

 

Çka ofrojmë ne:

✓Mentorim

✓Ambient atraktiv dhe modern i punës, në qendër tëPrishtinës

✓Sigurim shëndetësor për ty dhe familjen tënde

✓Mundësi zhvillimi personal dhe profesional

 

Nëse jeni të interesuar për punë tek ne, luteni ta dërgoni një letër motivuese në gjuhën shqipe dhe
angleze dhe një CV përmes emailit në administration@oegjk.org deri më 06.02.2021

 

Për më shumë detaje mund të lexoni këtu.