Afati i aplikimit, deri me 25.05.2015

Për më tepër shih shpalljen.